Celf ar Gerdyn Post - Cefnogi Mind y Nadolig hwn

Gan gynnwys Mind Caerdydd, Mind Ystradgynlais, Mind Abertawe, Neath Port Talbot Mind, Llanelli Mind, Ynys Mon a Gwynedd Mind, Torfaen a Blaenau Gwent Mind

Diolch!

Yn ein prosiect Cerdyn Post, yr haf yr haf hwn, rydym eisoes wedi codi tua £5,500 trwy eich haelioni anhygoel

Gofynnwyd i ni a oes mwy o gardiau ar gael ac mae ‘na! Rydym wedi parhau i dderbyn cardiau post newydd, gwreiddiol, creadigol ac mae bron i 120 ar gael i’w gwerthu.

Felly gyda’r Nadolig mewn meddwl, rydym wedi penderfynu cynnal tyniad ar hap arbennig arall ym mis Rhagfyr. Edrychwch ar ein rîl arddangos uchod i weld y gwaith celf anhygoel, ar gardiau post, y gallech ei ennill. Pris y tocynnau yw £25, bydd yr holl arian yn mynd at elusennau Mind lleol, ac am hyn byddwch chi yn derbyn cerdyn post creadigol gwreiddiol bydd yn cael ei dewis ar hap.

Gallai’r gwerthiant hwn, gyda’ch help chi, godi £3000 yn ychwanegol i elusennau Mind lleol a fyddai’n help mawr i gefnogi iechyd meddwl ein cymunedau yn ystod y cyfnod cau parhaus hwn.

Mae ein Gwerthiant Cardiau Post ar Hap Nadolig wedi dechrau!

Gwnewch yn siŵr eich bod yn prynu’ch tocynnau cyn iddyn nhw werthu allan. Pob tocyn yn £25, a’r holl elw’n cefnogi elusennau Mind.

Gallwch brynu nawr trwy ddefnyddio’r ddolen isod

Neu drwy anfon siec i:
JHF, c/o Oak Villa, off Amman Rd, Lower Brynamman, Ammanford SA18 1SN

Cofiwch gynnwys eich e-bost cyswllt, eich rhif ffôn a’ch cyfeiriad!

Os oes gennych unrhyw gwestiynau anfonwch e-bost atom info@josefhermanfoundation.org neu ffoniwch ar 01269 826942.