News

Eisteddfod 2015

Unwaith eto "Newyddion da a ddaeth i'n Bro" oherwydd bod Sefydliad Josef Herman Cymru, sydd â'i ganolfan yn Ystradgynlais, yn cyfranogi yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni eto. Cynhelir yr Eisteddfod ym Meifod, Canolbarth Cymru. Mae'r Sefydliad wedi cyfranogi bob...

Annual Lecture 2015

'Josef Herman's Artist Contemporaries in Wales'  The Polish Jewish refugee artist Josef Herman’s connections with south Wales are relatively well known. He came to the then mining village of Ystradgynlais in 1944 for a fortnight and, captivated by its miners and the...

Holocaust Memorial Day January 27th

Cafodd y rhaglen a ddangoswyd ar S4C ym Mis Ionawr ar Ddiwrnod Cofio'r Holocaust lwyddiant ysgubol. Roedd yr achlysur yn bwysig iawn yn hanes y Sefydliad oherwydd Iddew o Wlad Pwyl oedd Josef Herman. Ffödd o Wlad Pwyl ar ddechrau'r Ail Ryfel Byd i fyw yn Yr Alban ond...

Mining Josef Herman – Cyfle i Artist

Mae Sefydliad Celf Josef Herman Cymru (SCJHC) am benodi artist cyfranogol i weithio gyda Thîm Prosiect Mining Josef Hermano 20 Hydref 2014 – 30 Mehefin 2015

Mining Josef Herman – Artist Opportunity

The Josef Herman Art Foundation Cymru (JHAFC) is looking to appoint a participatory artist to have the opportunity to work with the Mining Josef Herman Project Team from 20th October 2014 – 30th June 2015.

Facebook Posts

1 week ago

Josef Herman Art Foundation

Come along on Wednesday evening to this special film screening introduced by Dr Kieron Smith of Cardiff University.
Followed by an informal social with refreshments. FREE EVENTJoin us on December 5th for this special screening!
... See MoreSee Less

Join us on December 5th for this special screening! ... See MoreSee Less

1 month ago

Josef Herman Art Foundation

'Refugees' by Josef Herman, from the Ben Uri Gallery collection. ... See MoreSee Less

Ein Darlith Flynyddol ar Hawliau Dynol 2018 yn Eisteddfod Gaerdydd.
Rydym yn ffodus iawn eleni i gael y Parch. Aled Edwards yn siarad am Herio Hiliaeth wrth Gymreig: Perspectif Hawliau Dynol. Dydd Iau 9 Awst 12.00 yn Cymdeithasau2 (Y Senedd)
... See MoreSee Less

5 months ago

Josef Herman Art Foundation