Cafodd y rhaglen a ddangoswyd ar S4C ym Mis Ionawr ar Ddiwrnod Cofio’r Holocaust lwyddiant ysgubol. Roedd yr achlysur yn bwysig iawn yn hanes y Sefydliad oherwydd Iddew o Wlad Pwyl oedd Josef Herman. Ffödd o Wlad Pwyl ar ddechrau’r Ail Ryfel Byd i fyw yn Yr Alban ond fe gollodd ei rieni a’i holl deulu yn ystod teyrnasiad creulon y Natsiaid. Bu disgyblion o ysgolion lleol yn cymryd rhan yn y rhaglen gan ddysgu tipyn am hanes a bywyd Josef Herman yn ogystal am yr holl dristwch sydd yn bodoli yn sgil rhyfeloedd.On January 27th we are commemorating Holocaust Memorial Day at The Welfare. This occasion is also the 70th anniversary of the liberation of Auschwitz.

 

We have arranged an exhibition of the Kindertransport for Schools and a free viewing of a film illustrating the stories of child refugees who were transported to Britain which is narrated by Judi Dench.

  • AM – Kindertransport Exhibition and talk for Schools.
  • 7PM-  Exhibition and Free showing of the film ‘Into the Arms of Strangers,’ narrated by Judi Dench.

We hope that you can join us!

 Josef Herman Art Foundation Cymru in association with the Welfare Ystradgynlais

into the arms of strangers poster