Cyfle – Cydlynydd Prosiect

Cyfle – Cydlynydd Prosiect

Rydym angen: Cydlynydd Prosiect ar gyfer Prosiect Llwybr Treftadaeth Josef Herman yn Ystradgynlais Cyflwyniad Mae Sefydliad Celf Josef Herman Cymru (SCJHC) yn elusen gofrestredig. Fe’i sefydlwyd yn 2002 i annog gwerthfawrogiad y cyhoedd o’r celfyddydau gweledol gan...
Cyfle – Cydlynydd Prosiect

Opportunity – Project Coordinator

Required: Project Coordinator for the Josef Herman in Ystradgynlais Heritage Trail Project Introduction The Josef Herman Art Foundation Cymru (JHAFC) is a registered charity. It was founded in 2002 to encourage the public appreciation of the visual arts by people of...