Cyhoeddodd Mererid Hopwood mai Menna Angharad sydd wedi ennill Gwobr Josef Herman Dewis Y Bobl yn Eisteddfod Maldwyn a’r Gororau 2015.

Mae’r disgrifiad o waith Menna Angharad yn y Lle Celf yn dweud ei bod yn creu ‘portreadau eiconig o wrthrychau digon cyffredin’.

Yn ail roedd Jason Chart Davies am ei emwaith papur ac arian, ac yn drydydd roedd ffotograffydd dewi Glyn Jones.

Rhoddwyd Mererid teyrnged i’r diweddar artist a noddwr Sefydliad Josef Herman, Osi Rhys Osmond wrth wneud y cyhoeddiad yn y Lle Celf ar y maes yn Meifod.

IMG_2946

Hilary Osmond a Mererid Hopwood