01639 842975 info@josefhermanfoundation.org

Eisteddfod 2015

Eisteddfod 2015

Unwaith eto “Newyddion da a ddaeth i’n Bro” oherwydd bod Sefydliad Josef Herman Cymru, sydd â’i ganolfan yn Ystradgynlais, yn cyfranogi yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni eto. Cynhelir yr Eisteddfod ym Meifod, Canolbarth Cymru. Mae’r Sefydliad wedi cyfranogi bob blwyddyn ers 2008 gan gynnig gwobr o £500 i enillydd y gystadleuaeth “Dewis y Bobl” ym mhabell Celf a Chrefft yr Eisteddfod. Mae hanes diddorol tu hwnt i bob enillydd a phleserus iawn yw, i ni fel ymddiriedolwyr, gefnogi arlunwyr ifanc.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *