Dewis y Bobl, Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd

Dewis y Bobl, Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd

Rhoddedig y wobr gan Sefydliad Celf Josef Herman, Ystradgynlais, i’r darn neu gasgliad o waith mwyaf poblogaidd, o blith y deunydd a ddetholwyd ar gyfer yr Arddangosfa Agored yn Y Lle Celf. Cyflwynir y wobr gan Garry Owen BBC yn Y Lle Celf am 3.00yh, brynhawn...
Eisteddfod 2015

Eisteddfod 2015

Cyhoeddodd Mererid Hopwood mai Menna Angharad sydd wedi ennill Gwobr Josef Herman Dewis Y Bobl yn Eisteddfod Maldwyn a’r Gororau 2015. Mae’r disgrifiad o waith Menna Angharad yn y Lle Celf yn dweud ei bod yn creu ‘portreadau eiconig o wrthrychau...
Eisteddfod 2015

Eisteddfod 2015

Unwaith eto “Newyddion da a ddaeth i’n Bro” oherwydd bod Sefydliad Josef Herman Cymru, sydd â’i ganolfan yn Ystradgynlais, yn cyfranogi yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni eto. Cynhelir yr Eisteddfod ym Meifod, Canolbarth Cymru. Mae’r...